MENU
×

Altijd zicht houden op de kern

Het gebruik van live getekende afbeeldingen en schema's, "Zien wat je zegt", is een belangrijk onderdeel van al mijn aanbod.

Visueel Notuleren

Tijdens een vergadering of bespreking teken ik de hoofdzaken uit op bladen aan de wand. Dit getekende verslag maakt het contact levendig en doelgericht. Zoeken naar de kern op die manier houdt mensen op koers. Ook als er veel te bespreken is, ook als vragen complex zijn, u houdt zo het overzicht.

Ook tijdens beleidsdagen blijft de "rode draad" in beeld voor iedereen . Wat zijn de belangrijkste vragen en besluiten van vandaag? Aan het eind hangt er een duidelijk verslag om ons heen. Een voorbeeld vind u hier.

Cursus: "Zien wat je zegt" (SKJ / SRVB geaccrediteerd)

Na de Cursus "Zien wat je zegt"

  • Tekenen de cursisten belangrijke symbolen uit, alsof ze een woord in een zin schrijven.
  • Hun tekenwerk verduidelijkt het gesprek, zonder dat de lijn van het gesprek verstoord wordt. Cursisten zetten tekenen in met de juiste timing. 
  • Deelnemers  zetten tekenen, grafiek en getekende verslagen in met zelfvertrouwen. Dit zelfvertrouwen ontstaat natuurlijk, vanuit leren door doen tijdens deze cursus. 

"Zien wat je Zegt" is een interactief visueel proces. Ik gebruik dit gereedschap zelf, zowel in trainingen als bij de begeleiding van processen binnen teams, bij gesprekken op woonvoorzieningen en bij gezinnen.

Netwerk opbouw  en het contact met "moeilijk verstaanbare mensen"

Tekenen is slechts één van de middelen die ik inzet. Ik ben ervaren in netwerkopbouw door Persoonlijke Toekomst Planning (Person Centered Planning). Dit is een laagdrempelig proces dat de eigen kracht van het netwerk opzoekt, versterkt en in kaart brengt. Eén van de manieren van kijken die ik deel met de betrokkenen is Sociale Rol Versterking. (SRV, Social Role Valorisation)  

In contact blijven met moeilijk verstaanbare mensen

Gelijkwaardig en begrijpelijk contact is de basis.  

Ook als die basis staat, blijft het belangrijk te herkennen wat het contact nog verstoord. We gaan samen zoeken naar praktische handvatten die een volgende ontmoeting beter en ontspannen kunnen laten verlopen. Daarbij kunnen we vorm geven aan de totale manier van communiceren. Dat maakt het contact zo begrijpelijk en voorspelbaar mogelijk, voor alle betrokkenen.

Ik begeleid individuele werkers en teams in het vormgeven aan de gehele stijl van communicatie die zij inzetten. Communicatie, als zij succesvol is, bouwt dan het onderling vertrouwen verder op. Neem contact op om te ontdekken hoe dat voor u kan werken. 

Het trainen van trainers en professionals

Aan trainers, docenten en teams kan ik feedback geven op hun manier van werken. Bij deze professionals kijk ik naar de persoon van de trainer/docent of ondersteuner, naar het ontworpen programma en hoe deze samenkomen in de uiteindelijke presentatie van het geheel. Aan teams bied ik op basis van systeemtheorie feedback bij hun functioneren als geheel. 

Voor wie?

Vanuit werkervaring in gezondheidszorg, training & onderwijs, jeugdzorg en netwerk opbouw van families voel ik mij op mijn gemak bij zeer uiteenlopende situaties en vraagstukken.

Wat kan mijn aanpak voor uw vraagstuk betekenen? Neem contact op als u meer wilt weten. 
 

Gestalt Therapie

Sinds 2019 heb ik een praktijk als Gestalt Therapeut. Deze manier van kijken en werken is ook meer en meer uitgangspunt geworden binnen mijn andere werk als trainer en consulent binnen zorginstellingen.
 
Ik werk als Gestalt therapeut met individuele mensen en in de vorm van relatietherapie. Klik hier om naar de pagina over Gestalt Therapie te gaan. 
 

Opdrachtgevers Mister Ed Training en Advies sinds 1-2-2016: 

Stichting Dwarsdoen, Hoekse Waard  Specialistische begeleiding in gezinnen vanuit Gestalt Therapie. Gestart in 2021

Leger des Heils Den Haag  Cursus "Zien wat je Zegt". In 2019

ENVER Rotterdam   Cursussen "Zien wat je Zegt" .Gestart in november 2018.

ASVZ Zuid Holland  Cursussen "Zien wat je Zegt", gespreksvoering i.c.m. tekenen. Gestart in  februari 2018

Parnassia Groep GGZ Den Haag   Programma gericht op transformatie van de ondersteuningwijze GGZ richting Herstel vanuit gesloten / besloten wonen. I.s.m. Inclusionlab. Van 2017 t/m 2020.

Stichting Axelhof Houten  Team supervisie / Persoonlijke Toekomst Planning voor persoon en familie. Sinds Maart 2017

Maatschappelijk werk "Puur Zuid" Amsterdam  Tekenen en gespreksvoering, op maat. 

Ministerie van Buitenlandse Zaken. Grafisch notuleren bij beleidsontwikkeling

MCNV Amsterdam. Grafisch notuleren bij beleidsontwikkeling

Stichting Inclusion Lab.Training van cursusleiders

Pameijer Rotterdam   Grafiek op maat voor de Centrale Ondernemeningsraad

JBRR Jeugbescherming Rotterdam Rijnmond  Workshop visueel notuleren

Autisme Netwerk Zuid-Holland zuid (Vormgeving informatiefolder en grafisch notuleren bij themadagen 2016 en 2018)

Raster Welzijn groep. Wijkontwikkeling en ontwerp posters

 

Reacties van klanten.

"Er gebeurt iets bijzonders wanneer ik ook zie wat ik zeg."  

"Doordat alles zo naast elkaar te zien is, zie ik de verbanden beter."

"Dit werkt dus ook als mensen niet goed kunnen lezen. Ze onthouden alles door de tekeningen."

"Leuk hoe je het hele gesprek in één keer terug kan kijken met de bladen."

"Die ene tekening, dat was voor mij de kern van het hele gesprek."

"Zo heb ik veel minder woorden nodig om hetzelfde te zeggen. Het staat er gewoon." (Van iemand die zelf met tekenen is begonnen na de cursus gevolgd te hebben.) 

"Gek zeg.  Het is nu twee maanden later. Ik kan me nog precies herinneren wat we toen zeiden, alleen maar door die bladen weer te zien."

"Elke ochtend kijk ik naar de tekening op de koelkast. Dan weet ik weer wat ik heb afgesproken."(Van iemand die bewuster wil omgaan met het eigen gedrag.)

"Wat is dit anders. Als we zo de vergadering doen blijf ik er beter bij."

"Door het overzicht dat dit ons gaf, kwamen we er sneller doorheen."

"Ik volg nu het gesprek door de tekeningen te volgen. Eén voor één komt alles op papier op de muur en ik weet nu nog alles wat gezegd is."

Klachtenregeling

Mijn bedoeling is zorgvuldig om te gaan met de verwachtingen van klanten. Mocht ik in de ogen van de klant toch signalen gemist hebben, dan is er een klachtenregeling beschikbaar. Deze is hier te vinden.